Betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Zo’n 3 miljoen huishoudens – met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal – hebben geen toegang tot de woningmarkt als ze zich daar vandaag de dag op zouden begeven. Gewoonweg omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er onvoldoende passend aanbod is. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich al ruim 75 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

BPD nieuwbouw voor jong stel

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Demografische en economische trends hebben geleid tot een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst wil BPD wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden. Van de beschikbaarheid van locaties tot goedkoper bouwen. Van efficiënter bouwen tot andere manieren van financiering. En niet te vergeten BPD Woningfonds dat de komende jaren 15.000 duurzame nieuwbouwhuurwoningen op de markt brengt voor huishoudens met een middeninkomen.    

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

‘Alles op alles voor betaalbare woningen’

Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die al lange tijd tevergeefs naar een betaalbare woning zoekt. De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. Koopwoningprijzen blijven stijgen, wachtlijsten in de huursector worden langer. Wat is daaraan te doen? En wat doet BPD er aan? Vijf vragen aan Harm Janssen, CEO van BPD. 

BPD Hittekaart Woningmarkt 2023 Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Ondanks kanteling blijft druk op woningmarkt hoog

De lichte afkoeling op de woningmarkt door dalende huizenprijzen eind 2022, heeft geen effect op de woningdruk in veel Nederlandse gemeenten in 2023. Over heel 2022 gezien steeg de gemiddelde koopsom met 11% tot bijna 429 duizend euro. Het woningtekort is landelijk gegroeid tot bijna 4%, ondanks de dalende transacties van bestaande koopwoningen met 15%. De relatieve woningdruk neemt toe in de provincie Noord-Holland met de Zaanstreek als in het oog springende regio. Door een daling in het aantal transacties daalde de relatieve druk in de regio Zuidoost Brabant. Dit laat de BPD Hittekaart Woningmarkt 2023 zien.

De daling in prijzen door de gestegen hypotheekrente en inflatie brengt voorlopig nog niet de nodige lucht op de woningmarkt. Het woningtekort neemt nog steeds toe
Holland Park West Diemen BPD 007
In Holland Park komen 170 middeldure huurwoningen voor de middeninkomens
Meer betaalbare huurwoningen nodig voor middeninkomens

Eind 2019 richtten BPD en Rabobank BPD Woningfonds op. Een uniek woningfonds in Nederland dat volledig bestaat uit betaalbare, duurzame nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. De huurappartementen en eengezinswoningen worden ontwikkeld en aangebracht door BPD en blijven langjarig beschikbaar voor het middeldure segment. 

Anders dan andere woningfondsen hoeven wij geen bestaande of nieuwe woningportefeuilles te kopen. Wij leveren ze als het ware uit eigen huis. Van gegarandeerde kwaliteit
Gea Voorhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gea Voorhorst
COO
Mail Gea Voorhorst
BPD nieuwbouw voor emptynesters
Het Stadshuwelijk: een oplossing voor betaalbare woningen én leefbare wijken

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning en hoe houden we tegelijkertijd wijken leefbaar? Een oplossing hiervoor kan liggen in het Stadshuwelijk: het aangaan van een langdurige verbintenis tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. In goede en slechte tijden.

Bij nieuwbouw gaat de afstemming van gemeenschappelijke doelen en belangen heel aardig. Bij de herstructurering van wijken en buurten valt echter nog een hoop te winnen

Op de hoogte blijven?